სექსი და თხევადი სინათლე

    ქალისა და მამაკაცის სექსუალური სუბსტანცია განკუთვნილი იყო მხოლოდ საკრალური საქმისათვის - სხეულის შექმნისათვის, რომელშიც კიდევ ერთი სული შეძლებდა განსხეულებაში მოსვლას. ყველა ...

II – თხევადი სინათლე!

თხევადი სინათლე     თითოელი ინდივიდუმის პირადი "მე" - ს მინიჭებული აქვს უფლება არჩევანისა იმის შესახებ, თუ რა იგრძნოს, რა შექმნას და ...

კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !