კითხვა პასუხი

კითხვა პასუხი არც ერთი აბზაცი ან ნაწილი ქვემოთ წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ შეიძლება გავრცელებულ იქნას, არცერთი შესაძლო ფორმით და საშუალებით. ყველა ...

ამონარიდი ჩემი წიგნიდან უკვდავებისაკენ მიმავალ გზაზე, (სამედიცინო კვლევები). ყველა უფლება დაცულია ©. არც ერთი აბზაცი და ნაწილი ამ წიგნში წარმოდგენილი ...

ამონარიდი ჩემი წიგნიდან „უკვდავებისაკენ მიმავალ გზაზე“.

ამონარიდი ჩემი წიგნიდან „უკვდავებისაკენ მიმავალ გზაზე“. ყველა უფლება დაცულია ©. არც ერთი აბზაცი და ნაწილი ამ წიგნში წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ ...

კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !