ჩვენ აქ ვართ!

ჩვენ აქ ვართ! არც ერთი აბზაცი ან ნაწილი ქვემოთ წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ შეიძლება გავრცელებულ იქნას, არცერთი შესაძლო ფორმით და საშუალებით. ...

მეორე ალქიმიური ოპერაცია

ღვთიური ორდენი „ალმასის გზა“ ამონარიდი ჩემი წიგნიდან „ალმასის გზა“ არც ერთი აბზაცი ან ნაწილი ქვემოთ წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ შეიძლება გავრცელებულ ...

წმინდა სული

წმინდა სული ამონარიდი ჩემი წიგნიდან „ალქიმიური ტრაქტატები“.  არც ერთი აბზაცი ან ნაწილი ქვემოთ წარმოდგენილი ტექსტიდან, არ შეიძლება გავრცელებულ იქნას, არცერთი ...

კითხვა პასუხი

ანონიმური მონაწილე · ყველას მოგესალმებით, მთელი ცხოვრება ვუყურებ, რომ საქართველო ღვინის ქვეყანაა, დალოცვილი ყურძნისა და ვაზის სამშობლო, სადღეგრძელოები დალოცვისა, ღვინით ...

კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !
კოპირება აკრძალულია !